Fem

Consultoria

Entenem que la relació de consultoria significa construir i materialitzar junts la solució.

Co-pensem la intervenció més adequada i la forma de portar-la a terme.

Línies de treball

 • Desenvolupar i implementar estratègies.
 • Transformar cultura organitzacional.
 • Facilitar i crear processos claus per a la seva organització.
 • Desenvolupar directius i equips d’alt rendiment.
 • Realitzar “Assessments” i “management audits”.
 • Implementar sistemes de direcció de persones.

Aprenentatge i desenvolupament

Aprendre és canviar. L’aprenentatge connecta l’experiència, els models mentals, les emocions i les conductes en un entorn concret. I abans que tot, no ha de ser avorrit. A tots ens agrada divertir-nos.

Línies de treball

 • Liderar el canvi i la transició.
 • Modelar estils de lideratge.
 • Desenvolupar habilitats de gestió.
 • Millorar el treball en equip.
 • Formar directius com a coah.
 • Tallers de desenvolupament personal i grupal.

Coaching

Treballem la relació que estableix el professional amb el seu rol (compromís, potencialitats i dificultats) per integrar-lo amb les seves característiques personals i professionals (guió de vida, experiències i capacitats).

Treballar sobre la “tensió creativa” entre la seva visió personal i la realitat és la finalitat.

Línies de treball

 • Construir identitat de rol.
 • Gestionar situacions d’estrés.
 • Desenvolupar qualitats directives.
 • Acompanyar el canvi i la transició.
 • Gestionar valors i cultura.
 • Harmonitzar rol professional i personal

Organismes i ciutats

Els organismes públics i les ciutats són organitzacions que busquen el desenvolupament dels seus reptes i la millora de la qualitat en els seus serveis a la ciutadania. Aportem la integració de l’experiència com a gestors públics amb els actuals models de planificació participativa.

Línies de treball

 • Plans estratègics i projeccions de ciutats i territoris.
 • Desenvolupament organitzatiu i professional.
 • Catàlegs de Serveis.
 • Cartes de Compromís de Qualitat.
 • Sistemes d’informació en base a indicadors.
 • Planificació d’equipaments.
 • Planificació de participació ciutadana.