Neus Ribas

“En una nova etapa vital, fora del món professional, segueixo sent aprenent. Aprenc cada dia, especialment de sa relació amb altres persones. Persones de qualsevol procedència, color, religió, tradició, sexe, gènere, i/o altra condició. Curiosa per naturalesa, exploro noves maneres de cuidar-me i de tenir cura del meu entorn proper: serveis de voluntariat, activisme veïnal...”